0983289958: 0981444956

Bảng Di Động Hai Mặt Trắng

BẢNG DI ĐỘNG 2 MẶT 

Bảng di động 2 mặt có thể kết hợp một mặt là bảng từ trắng, 1 mặt là bảng từ xanh hoặc 1 mặt là bảng ghim với 1 mặt là bảng từ trắng hoặc 1 mặt bảng từ xanh, cũng có khi là 2 mặt cùng là bảng từ trắng, 2 mặt cùng là bảng từ xanh, 2 mặt cùng là bảng ghim. 

ĐẶC ĐIỂM CỦA BẢNG TỪ DI ĐỘNG 2 MẶT

  • Với thiết kế bảng 2 măt đều có thể sử dụng được vì vậy tăng diện tích sử dụng gấp 2 lần trên cùng một bảng.

  • Dễ dàng kết hợp giữa bảng từ với bảng ghim nên trên 1 bảng có thể sử dụng làm bảng viết và sử dụng một mặt làm bảng ghim thông báo.

  • Bảng 2 mặt có thể kết hợp 1 mặt bảng từ trắng với 1 mặt bảng từ xanh để vừa có thể dùng làm bảng viết bút vừa có thể viết phấn.

  • Khung di động bảng 2 mặt được thiết kế chuyên dụng bằng thép hộp đảm bảo độ vững chắc cho sản phẩm.