Hà Nội TP. Hồ Chí Minh

MUA BẢNG TỪ TRẮNG, BẢNG TỪ XANH, BẢNG GHIM, BẢNG CHỐNG LÓA, BẢNG KÍNH

BẢNG KÍNH TỪ VĂN PHÒNG

728.000₫
1.056.000₫
1.188.000₫
1.320.000₫
1.890.000₫
2.016.000₫
2.268.000₫
2.640.000₫
3.168.000₫
730.000₫
1.200.000₫
1.296.000₫
1.440.000₫
2.160.000₫
2.304.000₫
2.592.000₫
2.880.000₫
3.456.000₫

BẢNG KÍNH TREO TƯỜNG TPHCM

480.000₫
680.000₫
750.000₫
840.000₫
1.300.000₫
1.400.000₫
1.600.000₫
1.800.000₫
2.100.000₫
550.000₫
800.000₫
9.000.000₫
1.000.000₫
1.500.000₫
1.600.000₫
1.800.000₫
2.000.000₫
2.400.000₫

BẢNG KÍNH TRẮNG

480.000₫
680.000₫
750.000₫
840.000₫
1.300.000₫
1.400.000₫
1.600.000₫
1.800.000₫
2.100.000₫
550.000₫
800.000₫
900.000₫
1.000.000₫
1.500.000₫
1.600.000₫
1.800.000₫
2.000.000₫
2.400.000₫

BẢNG KÍNH CƯỜNG LỰC

480.000₫
680.000₫
750.000₫
840.000₫
1.300.000₫
1.400.000₫
1.600.000₫
1.800.000₫
2.100.000₫
550.000₫
800.000₫
900.000₫
1.000.000₫
1.500.000₫
1.600.000₫
1.800.000₫
2.000.000₫
2.400.000₫

BẢNG KÍNH VĂN PHÒNG HCM

480.000₫
680.000₫
750.000₫
840.000₫
1.300.000₫
1.400.000₫
1.600.000₫
1.800.000₫
2.100.000₫
550.000₫
800.000₫
900.000₫
1.000.000₫
1.500.000₫
1.600.000₫
1.800.000₫
2.000.000₫
2.400.000₫
0983 289 958
popup

Số lượng:

Tổng tiền: