BẢNG GHIM TÀI LIỆU- BẢNG GHIM TREO TƯỜNG - BANG GHIM VĂN PHÒNG

Bảng Ghim Nhỏ Treo Tường Ecotech (TT-G-01E)

170.000₫
250.000₫
300.000₫
380.000₫
450.000₫
500.000₫
200.000₫
300.000₫
350.000₫
430.000₫
500.000₫
550.000₫

Bảng Ghim Nỉ Treo Tường Cỡ Lớn Vadoto EcoTech (TT-G-02E)

450.000₫
500.000₫
550.000₫
738.000₫
790.000₫
890.000₫
960.000₫
1.060.000₫
1.160.000₫
1.400.000₫
1.500.000₫
1.650.000₫
1.700.000₫
1.950.000₫
2.160.000₫
540.000₫
590.000₫
640.000₫
830.000₫
883.000₫
998.000₫
1.100.000₫
1.220.000₫
1.330.000₫
1.560.000₫
1.680.000₫
1.800.000₫
1.920.000₫
2.160.000₫
2.400.000₫

Bảng Ghim Lie Treo Tường Cỡ Lớn Vadoto Ecotech ( TT-GI-02E)

450.000₫
500.000₫
550.000₫
780.000₫
830.000₫
930.000₫
1.000.000₫
1.100.000₫
630.000₫
1.873.000₫
710.000₫
780.000₫
1.170.000₫
1.250.000₫
1.400.000₫
1.560.000₫
1.720.000₫
1.872.000₫

Bảng Ghim Tài Liệu Cao Cấp Vải Nỉ (TT-G-02N)

500.000₫
600.000₫
950.000₫
1.000.000₫
1.150.000₫
1.250.000₫
1.350.000₫
1.450.000₫
1.650.000₫
1.800.000₫
1.900.000₫
2.050.000₫
2.300.000₫
2.500.000₫
550.000₫
680.000₫
1.000.000₫
1.050.000₫
1.200.000₫
1.350.000₫
1.450.000₫
1.550.000₫
1.750.000₫
1.900.000₫
2.000.000₫
2.100.000₫
2.400.000₫
2.800.000₫

Bảng Ghim Chống Rung Platinum (TT-G-02V)

550.000₫
610.000₫
670.000₫
885.000₫
934.000₫
1.051.000₫
1.126.000₫
1.234.000₫
1.330.000₫
1.750.000₫
1.870.000₫
1.990.000₫
2.230.000₫
2.470.000₫
580.000₫
670.000₫
730.000₫
950.000₫
995.000₫
1.115.000₫
1.186.000₫
1.294.000₫
1.390.000₫
1.810.000₫
1.930.000₫
2.050.000₫
2.290.000₫
2.530.000₫

Bảng Ghim Lie Trang Trí Cao Cấp Vadoto (TT-GI-02N)

597.000₫
648.000₫
760.000₫
1.061.000₫
1.135.000₫
1.283.000₫
1.431.000₫
1.580.000₫
1.730.000₫
675.000₫
752.000₫
830.000₫
1.170.000₫
1.300.000₫
1.455.000₫
1.600.000₫
1.766.000₫
1.900.000₫

Bảng Combo Từ Trắng + Ghim Nỉ (TT-T1N-30E)

630.000₫
700.000₫
800.000₫
1.080.000₫
1.150.000₫
1.300.000₫
1.450.000₫
1.590.000₫
1.750.000₫
700.000₫
750.000₫
850.000₫
1.150.000₫
1.250.000₫
1.450.000₫
1.590.000₫
1.750.000₫
1.900.000₫

Bảng Combo Cao Cấp: Bảng Từ Trắng + Bảng Ghim Lie (TT-T1LI-30E)

700.000₫
800.000₫
900.000₫
1.450.000₫
1.550.000₫
1.700.000₫
1.800.000₫
1.900.000₫
2.000.000₫
800.000₫
850.000₫
1.000.000₫
1.550.000₫
1.600.000₫
1.850.000₫
1.950.000₫
2.050.000₫
2.200.000₫
0983 289 958
popup

Số lượng:

Tổng tiền: