BẢNG KÍNH - BẢNG KÍNH TRẮNG - MUA BẢNG KÍNH VĂN PHÒNG

Bảng Kính Trắng 2 Lớp Cao Cấp (TT-K5-00N)

550.000₫
800.000₫
900.000₫
1.000.000₫
1.500.000₫
1.600.000₫
1.800.000₫
2.000.000₫
2.200.000₫
650.000₫
2.400.000₫
880.000₫
990.000₫
1.100.000₫
1.650.000₫
1.760.000₫
1.980.000₫
2.200.000₫
2.420.000₫
2.640.000₫

Bảng Kính Cường Lực (TT-K3-00N)

550.000₫
800.000₫
900.000₫
1.000.000₫
1.500.000₫
1.600.000₫
1.800.000₫
2.000.000₫
2.200.000₫
2.400.000₫
605.000₫
880.000₫
990.000₫
1.100.000₫
1.650.000₫
1.760.000₫
1.980.000₫
2.200.000₫
2.420.000₫
2.640.000₫

Bảng Kính Từ Văn Phòng (TT-K4-00E)

750.000₫
1.156.000₫
1.288.000₫
1.420.000₫
1.900.000₫
2.116.000₫
2.368.000₫
2.740.000₫
3.004.000₫
3.268.000₫
830.000₫
1.300.000₫
1.396.000₫
1.540.000₫
2.260.000₫
2.400.000₫
2.692.000₫
2.980.000₫
3.268.000₫
3.556.000₫
0983 289 958
popup

Số lượng:

Tổng tiền: